Gậy đánh golf (chơi gôn) tiếng anh là gì?

Gậy đánh golf (chơi gôn) tiếng anh là gì?

Gậy đánh golf (chơi gôn) tiếng anh là gì?

Gậy đánh golf (chơi gôn) tiếng anh là gì?

  1. Golf-club { noun }
  1. baffy { noun }
  2. Golf club { noun }
Gậy đánh golf (chơi gôn) tiếng anh là gì?
Theo: translate.google.com

Xem Thêm: Giao tiếp tiếng anh trong sân golf 

Gậy đánh golf (gôn) tiếng anh là gì?
Gậy đánh golf (chơi gôn) tiếng anh là gì?

Cụm từ golf tương tự  

  1. Golf ball /gɒlf bɔːl/: bóng gôn
  2. Glove /glʌv/: găng bao tay golf
  3. Hole /həʊl/: lỗ

Xem Thêm: Giao tiếp tiếng anh trong sân golf 

Một số hình ảnh về golf:

Ví dụ câu “gậy đánh gôn” 

Ông ấy còn cầm theo gậy đánh gôn nữa!
He has a golf club with him

Cậu ấy có thể mua cho tớ 1 cái VCR hoặc gậy đánh gôn.
He could have gotten me a VCR. He could have gotten me golf clubs.

Xem Thêm: Giao tiếp tiếng anh trong sân golf 

BinhGolf.com tổng hợp từ google.com

BinhGolf.com – Chuyên Cho Thuê Gậy Golf, Mua Bán Gậy Golf & Khoá Học Golf

HOTLINE: 0905 407 379

Facebook: BinhGolf.com

Tham gia CLB Golfer Vietnam Caddies – GVC: click tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button